fbpx
May 12, 2021 / by

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีรายละเอียดของข้อหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่น U.S. FDA ที่กำกับดูแลเพื่อคุมครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขายในแพลทฟอร์มออนไลน์เช่น AMAZON ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ U.S. FDA ก็อาจเจอปัญหาไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แต่หากผู้ส่งออกปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบก็สามารถส่งออกได้ เป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการขยายตลาดสินค้าในตลาดสหรัฐอเมริกาได้ ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States ๖ (FAE) พร้อมสนับสนุนในความสำเร็จของท่านในการขยายคลาดสินต้าในสหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียด และกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการด้านล่าง

กรณีป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว การปรับตัวตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากลำบากนัก เพราะมีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์การผลิตอาหารส่งสามารถทำงานสอดรับประสานกันได้ทั้งฝ่ายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย การรับบุคลากใหม่เข้าไปทำงานก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เคยทำกันมา บุคลากรน้องใหม่ก็ก็สามารรถเรียนรู้จากการถ่ายทอดกันภายในองค์กร ได้ แต่หากเป็นผู้ประกานขนาดเล็กที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจส่งออกอาหารไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเกิดข้อสงสัยและความสับสนใด้ง่ายเพราะด้วยกฎระเบียบต่างๆ ตามข้อกำหนดของ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. FDA มีมีหลายระเบียบ มีรายละเอียดปลีกย่อยของแนวทางวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้าที่ส่งไปจำหน่าย

FOODPRO ACADEMY เป็นผู้ให้บริการในการอบรมหลักสูตรต่างๆ รองรับการส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา เช่น FSPCA Preventive Controls for Human Food หลักสูตร Foreogn Suuplier Verfication Program หลักสูตร FDA Labelling การจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration นอกจากนี้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการจัดอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามระเบียบภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) และเบียบอื่นๆ ของ U.S. FDA

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา จาก FOOPRO ให้คำปรึกษาในการจัดหา U.S Agent การจดทะเบียนโรงงานกับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) การจดทะเบียน FCE การรับรองกระบวนการด้วย Process Authority (PA) ที่ขึ้นทะเบียนกับ U.S. FDA การจัดทำ Food Safety Plan ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food การจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าไม่เป็นสารต้องห้ามตามประกาศ U.S. FDA การแจ้ง Prior Notice ของ Shipment ให้ U.S. FDA ทราบ การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการทวนสอบตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Programs จาก FSVP Importer และการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act และระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก  USDA เป็นต้น

FOODPRO มีความภาคภูมิใจ ที่ตลอดเวลาทีผ่านมา เราได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้ที่ไม่เคยได้ส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ได้สามารถเริ่มส่งออกได้ พร้อมทั้งได้ให้บริการช่วยเหลือผู้ส่งออกเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่มีปัญหาจากการประกาศใช้ระเบียบใหม่ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น และเป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าที่สร้างความแตกต่างในตลาด และผลิตส่งออกไปจำหน่ายตลาดสหรัฐอเมริกาได้

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา (FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States ) เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และอำนวยการในการส่งออกอาหารและเครื่องดืมไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยทีมงานที่ปรึกษาจาก FOODPRO ACADEMY และทีมงานบุคลากรจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านสนใจรับบริการความช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ LINE ID: @foodpro หรือหมายเลขโทรศัพท์ 662-016-2821 หรือ 668-1-428-5999

กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา ( user name ในแบบฟอร์มดด้านล่างโปรดกรอก e-mail ของท่าน)

แบบฟอร์มขอรับบริการที่ปรึกษาและช่วยเหลือ

เพื่อส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา

 

โปรดกรอกรายละเอียดด้ายล่าง หลังท่านส่งข้อมูลแล้วเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

(ภายใน 4 ชั่วโมง   ในช่วงเวลาทำงาน 8.30-17.30 น)

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999/ 662-016-2821

Facebook Comments
error: Content is protected !!