fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

October 29, 2017 / by

Protected: อบรม FSMA PCQI: Preventive Controls for Human Food at Nissin Foods (Thailand) Co.,Ltd.

There is no excerpt because this is a protected post.

October 17, 2017 / by

ที่โรงงานเขาเม้าท์ Q.A. (สุดที่รัก) กันว่าอย่างไร

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/6naF1CIbHl0″ title=”ชีวิต Q.A.”][vc_column_text]           ฝ่ายผลิต:   เหนื่อยวะ !!! ทำงานทุกวันนี่ก็เยอะ จะทำกันไม่ทันอยู่ล่ะ จะเอาโน้นเอานี่ เยอะเกิ๊น !!! ตีความข้อกำหนดตามตัวหนังสือ ไม่เข้าใจจริง แล้วมาบอกให้เราเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่ โดยไม่เข้าใจบริบทธุรกิจของบริษัท เราก็ทำมา…

October 2, 2017 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 7  ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน สำรวจความถนัดตัวเอง เรื่องนี้สำคัญมาก เรียนมาเยอะมาก ๆ  หรือเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลย เพราะเป็นสาขาที่ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารการจัดการ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตอน มัธยมปลายก็มาเรียนอีกทีตอนปี 1 ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ แล้วก็มักจะเป็นวิชาปราบเซียนที่ทำให้หลาย ๆ…

September 23, 2017 / by

Protected: อบรม FSMA PCQI: Preventive Controls for Human Food at Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd.

There is no excerpt because this is a protected post.

July 25, 2017 / by

การอบรมภายในหมวดความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตรภายในกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) เช่น FSPCA Preventiev Controls for Human Food (สอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ) หลักสุตร FSPCA Preventive Controls for Human Food (สอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ)…

March 10, 2017 / by

การบูรณาการความปลอดภัยอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การจัดอบรมภายในหลักสูตรเชิงบูรณาการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร In House Training for Integrating Food Safety and Productivity Management ด้วยบริบทของอุตสาหกรรมอาหารที่มักมีเรื่องความเสียงต่อคุณภาพในทุกข้นตอนการผลผลิต การมุ้งเน้นคุณภาพดก็ส่งต่อต้นทุนผลิตและราคาขายที่สูงขึ้น ทำให้คูแข่งมีโอกาสเข้าูตลาด การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางเพิ่มผลผลิตในการดำเนินงาน ก็ต้องคำถึงถึงความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายจากความปลอดภัยอาหาร และคุณภาพสิ้น ในทางปฏิบัติ กิจกรรมโครงการลดค่าใช้จ่าย กิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิต ต้องพิจารณาดำเนินการที่เหมาะทั้งความสมารถในการลด่าใช้จ่ายแลมาตรการการควบคุมเกี่ยวกับความอดภัยอาหาร…

March 10, 2017 / by

หมวดการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดอบรมภายใน : หมวดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร   การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังคงใช้แรงงานเป็นหลักในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูป ในขณะที่ขั้นตอนการบรรจุ ฆ่าเชื้อหรือควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นั้นจำเป็นต้องใช้บุคลาการทีมีพื้นความรู้ทางวิศวกรรม วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการตลาด และบริบทของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ แนวคิด การบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์ได้อย่างยั่งยืนยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่บุคลาการควรได้รับการพัฒนา Food Pro Training Academy ได้พัฒนาหลักสูตรในการบริหารจัดการโดยเน้นการแก้ปํญหาจากบริบทของอุตสาหกรรมอาหารมาถ่ายทอดให้กับบุคคลากร…

February 13, 2017 / by

In-House Training PCQI Course at Pantainorasing Manufacturer Co., Ltd.

[vc_row][vc_column animation=”flash”][vc_single_image image=”242″ img_size=”large” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”flash” link=”http://www.pantainorasingh.com/ “][vc_column_text css_animation=”flash”]In January 2017, Food Professional Development Alliance, the cooperation between Food Pro…

January 6, 2017 / by

Protected: การอบรม PCQI ณ บริษัท วี.ไทยฟู้ดโปรดักท์ จำกัด  

There is no excerpt because this is a protected post.

December 12, 2016 / by

Protected: การอบรม PCQI ณ บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด

There is no excerpt because this is a protected post.

1 5 6 7 8
error: Content is protected !!