fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

January 6, 2020 / by

จากแป้งดิบคุกกี้/พิชซ่าใน่ต่างแดนสู้แป้งดิบโรตีในไทย

เกิดอะไรขึ้นกับการแสวงหาการรับประทานของแปลกแบบสุดขอบของวัยรุ่นไทย เมื่อกระแสอยากลองแป้งดิบโรตี ที่จริงในต่างประเทศมีการบริโภคคุกกี้แป้งดิบ หรือพิชซ่าแป้งดิบกันมาแล้ว จนองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S FDA เคยประกาศเตือยถึงความไม่ปลอดภัย ของการบริโภค ที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังกล่าว นอกจากแป้งดิบที่ร่างกายมนุษย์จะย่อยไม่ได้จนทำให้เกิดอาการท้องเฟ้อได้แล้ว ก็อาจมีเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ E. Coli และ Salmonella ได้ง่าย กลับมาดูในบ้านเรา จากข่าววัยรุ่นไปขอซื้อแป้งโรตีดิบราดนมข้นหวาน แม้ว่าทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ได้ออกประกาศเตือนถึงอันตราย…

November 21, 2019 / by

7 ข้อ องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องคิด

ทำไมเด็กฟู้ดยอมตกงาน บางคนตอบรับทำงานแล้วไม่ยอมมาตามนัด บางคนทำงานไม่นานก็ลาออก ยุคสมัยเปลี่ยนไป องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องพิจารณาเช่นกัน การลาออกของพนักงานส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุผลของตัวพนักงานเองอย่างนั้นจะเอาอะไรมารั้งไว้ก็คงยาก แต่หากเกิดจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารขององค์กร ก็อาจพิจารณาหาทางป้องกันได้บ้าง   7 ข้อที่องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องคิดมีอะไรบ้างมาดูกัน 1. HR และ ผู้บริหารแผนกที่กำลังสัมภาษณ์งานคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ก็ต้องทำความเข้าใจ ในตำแหน่งงานของตัวที่เองที่กำลังจะรับสมัครเช่นกัน ว่าต้องการคนที่มีความสามารถอะไรไปทำงาน ไม่ใช่งานทุกอย่างเกี่ยวข้องต้องรับผิดขอบหมด หากลักษณะงานไม่ชัดเจน คนที่ไปสัมภาษณ์ก็อาจตัดสินใจปฏิเสธไม่อยากเข้าไปทำงาน นัดวันเริ่มงานแล้วก็ไม่มา 2….

June 18, 2019 / by

บทบาท Logistics ในการสร้างมูลค่าสินค้าประมงและเกษตร ให้อาหารสดใหม่

การเพิ่มมูลค่าสินค่าเกษตรและประมงไม่ได้อยู่เพียงการใช้เทคโนโลยีแปรรูปและการใช้มาตรฐานต่างๆ ในการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานผลิตและโลจิสติกส์ แต่ระบบโลจิสติกส์ความเร็วสูง ทั้งระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและการขนส่งทางเครื่องบินมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมง ที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราต้องนึกถึงอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรูปอาหาร ที่นำผลิตผลทางการเกษตร ประมง ป่าไม้มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์่ต่างๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบว่าโลจิสติกส์กลับมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการการรักษาคุณภาพตามธรรมชาติได้มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงการเติมแต่งและดัดแปลงอาหารให้เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปอาหารในปัจจุบันศึกษาได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดและความสามารถในการประยุกต์ได้จริง มิฉะนั้น ก็จะไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนและสิ่งที่สอนกันในสถาบันการศึกษากลับเป็นสิ่งที่หาเรียนรู้ได้ทั่วไปในโลกออนไลน์  จากจำนวนนักศึกษาลดลงจนหลายๆ  สาขาด้านที่เกี่ยวกับอุตสหากรรมเกษตรเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศมายาวนาน แต่กลับพบว่าไม่มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนในหลายๆ สถาบัน ยกเว้นสถาบันการศึกษาเก่าแก่หลายๆ…

June 5, 2019 / by

ประกาศแล้ว FSSC22000 V.5 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรใหม่บ้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019  ที่ผ่านมา FSSC 22200  เวอรชั่น 5 ได้ประกาศใช้แล้ว หลังจากที่มาตรฐาน ISO2200: 2018 ได้ประกาศไปเมื่อ 19 มิถุนายน 2018  ซึ่ง ISO2200 :2018 นั้นได้ใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของ FSSC22000…

June 2, 2019 / by

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ขนส่งเชอรรี่ด้วยระบบโลจิสติกส์รถไฟความเร็วสูง

เมื่อโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปก็จะค่อยๆ ปรับแนวทางธุรกิจไปในการเน้นการรักษาคุณภาพตามธรรมชาติไว้มากขึ้นโดยหันมาเน้น Post- Harvest Handling และการดำเนินงานทางโลจิสติกส์มากขึ้น พอพูดถึงเรื่องโลจิสติกส์ เราก็มักจะนึกไปถึงการหาแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ บริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของ Brand สินค้าใหญ่ๆ ก็มักจะผลักภาระนี้ไปให้กับผู้ให้บริการโลจิสิตกส์ แล้วก็ไปบี้กับบริษัทที่ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อให้ทำ Improvment ลดต้นทุนการดำเนินการ แต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกันก็คือความสามารถในการรักษาคุณค่าของตัวสินค้าไว้ได้ โดยทั้งระบบการผลิต จัดเก็บ ขนส่ง ของสินค้าเกษตร ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเสมอ..สินค้าที่เหมือนกัน…

June 1, 2019 / by

ปริญญาโทออนไลน์จาก M.Sc. Food Tech จาก Wageningen เนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Wageningen  University and Research เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา การวิจัย ทางด้านเกษตร คนในแวดวงวิชาการ วิจัยทางด้านกษตรและอาหารทั่วโลกน้อยคนที่จะไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการเกษตรของยุโรป เช่นเดียวกับที่อเมริกาต่างก็รู้จัก University of California Davis หรือ Cornell University ซึ่งเป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยทางด้านเกษตรของทางฝั่งอเมริกา จากผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งผลงานวิจัย การผลิตบุคคลการที่มีคุณภาพของ  Wagenigen …

May 29, 2019 / by

ตัวอย่างลูกค้า

FOODPRO ACADEMY ให้บริการฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา บริการวิจัย ทางด้านนวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการจัดการ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร FOODPRO ACADEMY ขอขอบคุณ ลูกค้า บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เราจะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศไทย

May 28, 2019 / by

เรียนออนไลน์ ป.โท M.Sc. Food Industry Leadership จาก USC อเมริกา

คนที่ทำงานประจำอยู่แล้วต้องลาออกออกไปเรียนต่อปริญญาโทอาจจะมีอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกที่ลำบากสำหรับหลายๆ คน หลักสูตรปริญญาโทเรียนแแบบออนไลน์ M.Sc. Food Industry Leadership จาก University of Southern California สหรัฐอเมริกา อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องลาออก สามารถเรียนได้ทุกที่เมื่อสะดวก หลักสูตรปริญญาโทเรียนแแบบออนไลน์ M.Sc. Food Industry…

May 27, 2019 / by

หลักสูตรสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่

การทำให้ผู้เรียน ได้จบเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ รู้จักตัวเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ รู้จักลักษณะงานในสาชาวิชาที่ตัวเองต้องไปทำเมื่อจบการศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาที่เตรียมความพร้อมกับบัณฑิตก่อนจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานการประกอบการ กำลังเป็นที่สนใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมอาหารไปทำงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แวดวงวิชาการ ภาคราชการ และผู้ประกอบการมากมาย มาถึงวันนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีการพัฒนาบัณฑิตผ่านโครงการสหกิจศึกษาFOODPRO ACADEMY ได้รับเกียรติจาก…

May 26, 2019 / by

เรียนไปทำงานไป กับ ป.โท Food Safety Mgt ที่ สจล.

ป. โท วท.ม.การจัดการความปลอดภัยอาหาร  สำหรับคนทำงาน บางคนอยากเรียนต่อ ปริญญาโท แต่ทำงานอยู่ ไม่อยากลาออกจากงาน ขอแนะนำหลักสูตร  M.Sc. Food Safety Management  สำหรับ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร วท.ม.การจัดการความปลอดภัยอาหาร  M.Sc. Food Safety Management…

1 2 3 4 5 6

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!