fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 13, 2020 / by

U.S. FDA ชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ เพราะ COVID-19

COVID-19 ทำให้ U.S. FDA จะชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ ต่างประเทศ ช่วง เม.ย. 63 FDA ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า U.S. FDA จะชะลอการเข้าตรวจโรงงานผลิตอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ในต่างประเทศช่วงเมษายน 2563…

March 9, 2020 / by

ไม่ใช่ห้ามผลิต ให้เจลแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง เพราะหวังให้ผลิตเข้มข้นไม่น้อยกว่า70% ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาต

พาดหัวข่าวไม่ชัดอาจทำเอาหลายคนเข้าใจผิดว่า ห้ามผลิดเจลแอลกอฮอล์ ทั้งๆ ที่ ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลที่มีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาตเพราะเปลี่ยนจากเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องสำอาง ด การแข่งขันการด้วยเวลาการนำเสนอข่าว และพื้นที่จำกัดของการเขียนหัวข้อข่าวที่เน้นให้เห็นข้อความตัวโตๆ และน่าสนใจ อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ กระทวงสาธารณสุขออกมาตรการโดยเร่งด่วนห้ามผลิต นำเข้า หรือขายแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร ในท้องตลาด เพื่อหวังให้ผลิตแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70%…

March 9, 2020 / by

“ซีพี” ชนะประมูลซื้อกิจการ “เทสโก้” (Tesco)

ผู้ถือหุ้นใหม่ประกอบด้วยกลุ่ม CPALL กลุ่มซีพี ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง ในขณะที่หลายๆ คนกำลังสาละวนกับเรื่องไวรัส Covid-19 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีการประมูลกิจการ “เทสโก้” (Tesco) ในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ทราบผลการประมูลแล้วว่า “กลุ่มซีพี” เป็นผู้ชนะการประมูล มูลค่าการประมูลมีมุลค่าถึง 3.38 แสนล้านบาท ทั้งนี้กลุ่ม CPALL ถือ 40% กลุ่มซีพีถือ…

March 9, 2020 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

ก่อนเข้าสัมภาษณ์เราต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเอง รู้จักองค์กร รู้จักวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง แนะนำตัวให้เป็น ทำความเข้าใจกับบริบทของงานที่สมัคร นำเสนอผลงานกิจกรรมหรือการศึกษาอบรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองและงานที่จะสมัคร และอย่าลืมถามคำถามเมื่่อเขาเปิดโอกาสให้ถาม [vc_row][vc_column][vc_column_text] 7  ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน สำรวจความถนัดตัวเอง เรื่องนี้สำคัญมาก เรียนมาเยอะมาก ๆ  หรือเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลย เพราะเป็นสาขาที่ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารการจัดการ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตอน มัธยมปลายก็มาเรียนอีกทีตอนปี…

March 8, 2020 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

เน้นการฝึกประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาทักษะแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ ที่ทำให้มั่นใจว่าจบไปแล้วทำงานได้จริง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน…

March 7, 2020 / by

นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน

เชื้อ Coronavirus หรือ COVID-19 จากผู้ป่วยสามารถปนเปื้อนไปยังห้องนอน ห้องน้ำได้ รายงานจาก straitstimes (AFP) นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน Straitstimes (AFP) ได้รายข่าว โดยอ้างผลงานวิจัยจากสิงคโปร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร the Journal of the American Medical…

January 6, 2020 / by

จากแป้งดิบคุกกี้/พิชซ่าใน่ต่างแดนสู้แป้งดิบโรตีในไทย

เกิดอะไรขึ้นกับการแสวงหาการรับประทานของแปลกแบบสุดขอบของวัยรุ่นไทย เมื่อกระแสอยากลองแป้งดิบโรตี ที่จริงในต่างประเทศมีการบริโภคคุกกี้แป้งดิบ หรือพิชซ่าแป้งดิบกันมาแล้ว จนองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S FDA เคยประกาศเตือยถึงความไม่ปลอดภัย ของการบริโภค ที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังกล่าว นอกจากแป้งดิบที่ร่างกายมนุษย์จะย่อยไม่ได้จนทำให้เกิดอาการท้องเฟ้อได้แล้ว ก็อาจมีเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ E. Coli และ Salmonella ได้ง่าย กลับมาดูในบ้านเรา จากข่าววัยรุ่นไปขอซื้อแป้งโรตีดิบราดนมข้นหวาน แม้ว่าทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ได้ออกประกาศเตือนถึงอันตราย…

November 21, 2019 / by

7 ข้อ องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องคิด

ทำไมเด็กฟู้ดยอมตกงาน บางคนตอบรับทำงานแล้วไม่ยอมมาตามนัด บางคนทำงานไม่นานก็ลาออก ยุคสมัยเปลี่ยนไป องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องพิจารณาเช่นกัน การลาออกของพนักงานส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุผลของตัวพนักงานเองอย่างนั้นจะเอาอะไรมารั้งไว้ก็คงยาก แต่หากเกิดจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารขององค์กร ก็อาจพิจารณาหาทางป้องกันได้บ้าง   7 ข้อที่องค์กรที่รับเด็กฟู้ดไปทำงานต้องคิดมีอะไรบ้างมาดูกัน 1. HR และ ผู้บริหารแผนกที่กำลังสัมภาษณ์งานคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ก็ต้องทำความเข้าใจ ในตำแหน่งงานของตัวที่เองที่กำลังจะรับสมัครเช่นกัน ว่าต้องการคนที่มีความสามารถอะไรไปทำงาน ไม่ใช่งานทุกอย่างเกี่ยวข้องต้องรับผิดขอบหมด หากลักษณะงานไม่ชัดเจน คนที่ไปสัมภาษณ์ก็อาจตัดสินใจปฏิเสธไม่อยากเข้าไปทำงาน นัดวันเริ่มงานแล้วก็ไม่มา 2….

June 18, 2019 / by

บทบาท Logistics ในการสร้างมูลค่าสินค้าประมงและเกษตร ให้อาหารสดใหม่

การเพิ่มมูลค่าสินค่าเกษตรและประมงไม่ได้อยู่เพียงการใช้เทคโนโลยีแปรรูปและการใช้มาตรฐานต่างๆ ในการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานผลิตและโลจิสติกส์ แต่ระบบโลจิสติกส์ความเร็วสูง ทั้งระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและการขนส่งทางเครื่องบินมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมง ที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราต้องนึกถึงอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรูปอาหาร ที่นำผลิตผลทางการเกษตร ประมง ป่าไม้มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์่ต่างๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบว่าโลจิสติกส์กลับมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการการรักษาคุณภาพตามธรรมชาติได้มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงการเติมแต่งและดัดแปลงอาหารให้เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปอาหารในปัจจุบันศึกษาได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดและความสามารถในการประยุกต์ได้จริง มิฉะนั้น ก็จะไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนและสิ่งที่สอนกันในสถาบันการศึกษากลับเป็นสิ่งที่หาเรียนรู้ได้ทั่วไปในโลกออนไลน์  จากจำนวนนักศึกษาลดลงจนหลายๆ  สาขาด้านที่เกี่ยวกับอุตสหากรรมเกษตรเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศมายาวนาน แต่กลับพบว่าไม่มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนในหลายๆ สถาบัน ยกเว้นสถาบันการศึกษาเก่าแก่หลายๆ…

June 5, 2019 / by

ประกาศแล้ว FSSC22000 V.5 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรใหม่บ้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019  ที่ผ่านมา FSSC 22200  เวอรชั่น 5 ได้ประกาศใช้แล้ว หลังจากที่มาตรฐาน ISO2200: 2018 ได้ประกาศไปเมื่อ 19 มิถุนายน 2018  ซึ่ง ISO2200 :2018 นั้นได้ใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของ FSSC22000…

1 2 3 4 5
error: Content is protected !!