fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

May 19, 2020 / by

ลงทะเบียนอบรมการจัดทำ Food Defense Plan ฟรี (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

May 18, 2020 / by

พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปจาก COVID-19 กับการผลต

COVID-19 ทำให้คนหันมาเล่น TIKTOK คลายเคลียด ดูหนัง Netflix สั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น เมื่ออยู่คนเดียว ในขณะที่ในประเทศต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในประเทศเช่นกัน เวียดนาม: คนนิยมรับประทานกระเทียมดำเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย แม้ว่าจะไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะป้องกัน COVIS-19 ได้ ฟิลิปปินส์ คนนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์จากมะรุมและน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มากขึ้น ส่วนสิงคโปร์มีความต้องการวิตามินซีและวิตามินรวมมากขึ้น 3-5 เท่า ญี่ปุ่น: อาหารที่มีอายุเก็บรักษานานมียอดขายเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารกระป๋อง…

March 19, 2020 / by

FDA อเมริกา แจ้งการดำเนินงาน Preventive Controls และ FSVP ตาม FSMA ช่วงวิกฤติ Covid-19

ทาง FDA อเมริกา ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย FSMA ภายใต้วิกฤติ COVID-19 การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม่กระทั่งหน่วยงาน FDA ของสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ทาง FDA ของสหรัฐอเมริกา ได้มีประกาศต่างๆ…

March 16, 2020 / by

เลื่อนสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ออกไปก่อน

ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คงต้อง เตรียมปรับแผนเมื่อต้องเลื่อนสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ออกไปก่อน ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีพนักงงานจำนวนมากที่มา จากต่างจังหวัด และต่างก็หวังจะได้กลับบ้านไปฉลองสงกรานต์กับครอบครัวปีละ 1 ครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่เมื่อต้องเลื่อนสงกรานต์ออกไปเนื่องมาจากความจำเป็นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด และผลกระทบจาก COVID-19 ก็คงต้องปรับแผนงานกันพอสมควร เลื่อนสงกรานต์ ปิดมหาวิทยาลัย ร.ร. (รวมอินเตอร์) สถานกวดวิชา…

March 13, 2020 / by

U.S. FDA ชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ เพราะ COVID-19

COVID-19 ทำให้ U.S. FDA จะชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ ต่างประเทศ ช่วง เม.ย. 63 FDA ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า U.S. FDA จะชะลอการเข้าตรวจโรงงานผลิตอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ในต่างประเทศช่วงเมษายน 2563…

March 9, 2020 / by

ไม่ใช่ห้ามผลิต ให้เจลแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง เพราะหวังให้ผลิตเข้มข้นไม่น้อยกว่า70% ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาต

พาดหัวข่าวไม่ชัดอาจทำเอาหลายคนเข้าใจผิดว่า ห้ามผลิดเจลแอลกอฮอล์ ทั้งๆ ที่ ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลที่มีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาตเพราะเปลี่ยนจากเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องสำอาง ด การแข่งขันการด้วยเวลาการนำเสนอข่าว และพื้นที่จำกัดของการเขียนหัวข้อข่าวที่เน้นให้เห็นข้อความตัวโตๆ และน่าสนใจ อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ กระทวงสาธารณสุขออกมาตรการโดยเร่งด่วนห้ามผลิต นำเข้า หรือขายแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร ในท้องตลาด เพื่อหวังให้ผลิตแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70%…

March 9, 2020 / by

“ซีพี” ชนะประมูลซื้อกิจการ “เทสโก้” (Tesco)

ผู้ถือหุ้นใหม่ประกอบด้วยกลุ่ม CPALL กลุ่มซีพี ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง ในขณะที่หลายๆ คนกำลังสาละวนกับเรื่องไวรัส Covid-19 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีการประมูลกิจการ “เทสโก้” (Tesco) ในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ทราบผลการประมูลแล้วว่า “กลุ่มซีพี” เป็นผู้ชนะการประมูล มูลค่าการประมูลมีมุลค่าถึง 3.38 แสนล้านบาท ทั้งนี้กลุ่ม CPALL ถือ 40% กลุ่มซีพีถือ…

March 9, 2020 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

ก่อนเข้าสัมภาษณ์เราต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเอง รู้จักองค์กร รู้จักวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง แนะนำตัวให้เป็น ทำความเข้าใจกับบริบทของงานที่สมัคร นำเสนอผลงานกิจกรรมหรือการศึกษาอบรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองและงานที่จะสมัคร และอย่าลืมถามคำถามเมื่่อเขาเปิดโอกาสให้ถาม

March 8, 2020 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

เน้นการฝึกประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาทักษะแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ ที่ทำให้มั่นใจว่าจบไปแล้วทำงานได้จริง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน…

March 7, 2020 / by

นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน

เชื้อ Coronavirus หรือ COVID-19 จากผู้ป่วยสามารถปนเปื้อนไปยังห้องนอน ห้องน้ำได้ รายงานจาก straitstimes (AFP) นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน Straitstimes (AFP) ได้รายข่าว โดยอ้างผลงานวิจัยจากสิงคโปร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร the Journal of the American Medical…

1 2 3 4 6

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!