fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

June 20, 2024 / by

อบรม FDQI: FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments (IAVA) 30 มิ.ย. 67 ออนไลน์

   อบรมออนไลน์(Live ZOOM) เป็นการอบรมตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา รับ Certficate จาก คำอธิบายเนื้อหาหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course (Description) บรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น Food Defense Qualified Individual…

April 18, 2024 / by

อบรม FDQI: FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments (IAVA) 22 ก.ค. 67 ออนไลน์

   อบรมออนไลน์(Live ZOOM) เป็นการอบรมตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา รับ Certficate จาก คำอธิบายเนื้อหาหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course (Description) บรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น Food Defense Qualified Individual…

April 16, 2024 / by

อบรม FDQI: FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments 19 ก.ค. 67

  จัดที่โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ เป็นการอบรมตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา ที่นี่เพื่อดาวนโหลดโบรชัวร์จัดอบรม FDQI หลักสูตร FSPCA Conductign Vulnerability Assessments โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ 19 กรกฎาคม 2567 รับ Certficate จาก…

April 15, 2024 / by

FSVP and U.S.FDA Compliance Service by FDA Registrar LLC, USA

FDA Registrar LLC, ให้บริการช่วยเหลือเพือให้ผู้นำเข้าอาหารและผู้ส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำนหนดของ U.S. FDA เราให้บริการช่วยเหลือเพื่อให้การส่งออก และนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกา สามารถดำเนินการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ด้วยทีมงานจาก FDA Registrar LLC, USA ให้บริการช่วยเหลือท่านตั้งแต่การบริการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยงและจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อจดทะเบียน FFR การจด FCE และการจด SID กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา…

April 7, 2024 / by

บริการรับจดทะเบียน U.S. FDA เพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

FOODPRO ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในสหรัฐอเมริกาให้บริการอำนวยการจดทะเบียน การอบรมตามกฎหมาย การทบทวนเอกสาร บริการที่ปรึกษาและอำนวยการการด้านระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทย และนำเข้าอาหารในสหรัฐอเมริกา สนใจรับบริการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง การจดทะเบียน U.S. FDA การจดทะเบียน FFR, FCE และ SID สำหรับสินค้ากลุ่มเสี่ยง การจดทะเบียนขอรับการยกเว้นตามกฎหมาย ให้บริการโดย FOODPRO และพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา บริการทวนสอบ…

September 7, 2023 / by

Food Safety Record, Verification & Traceability by Foodpro Chain Solutions

Training participant trrainnees working at Foriegn Food Facillities to comply with U.S. FDA Regulations Visited U.S Importers and Distributors in the U.S…

March 22, 2023 / by

Conducting Vulnerability Assesments and Developing Food Defense Plan

     FSMA Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional  Adulteration Final Rule การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องอาชญษกรรมทางอาหารด้วยการปลอมปนแบบจงใจ เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินภาวะเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร…

March 22, 2023 / by

สัมมนาระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66

พุธที่ 29 มีนาคม 2566 13:30-16:00 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ฟรีระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66 13:30-16:00 น. คลิกเพื่อดูวิธีการ Sign-In ใน ZOOM โปรดใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในการ Sign-In กรณีไม่ Sign-In…

March 20, 2023 / by

อบรม FSPCA Preventive Control for Human Food 1 วัน

กำหนดอบรมครั้งต่อไป เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 การอบรมใช้เวลา 1 วัน 8 ชั่วโมง แบบออนไลน์ ภาษาไทย การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย เพราะมีรายละเอียดของข้อหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่น U.S. FDA ที่กำกับดูแลเพื่อคุมครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขายในแพลทฟอร์มออนไลน์เ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ U.S….

November 16, 2022 / by

FSMA Final Rule: Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

บันทึกเพื่อรองรับการสืบย้อนกลับตามกฎหมาย FSMA อเมริกา นอกจาก Final Rule 7 ฉบับที่หลายท่านรู็จักกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทาง U.S.FDA ก็ได้ประกาศ FSMA Final Rule: Requirements for Additional Traceability…

1 2
error: Content is protected !!