fbpx
May 12, 2021 / by

อเมริกาประกาศให้งาเป็นสารก่อภูมิแพ้ (Allergen)

เมื่ออเมริกาประกาศให้งาเป็นสารก่อภูมิแพ้ ผู้ผลิตอาหารส่งไปสหรัฐอเมริกาต้องทบทวนการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในโรงงานและฉลากกันใหม่  โรงงานอาหารสามารถปรับแก้ไขฉลากและใช้ตามกฎหมายใหม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้

ตามที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมาย Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 หรือ FASTER Act of 2021 ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  ที่ผ่านมาโดยให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 ทำให้มีการปรับปรุงรายการสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องแสดงในฉลาก ตามกฎมาย Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA) (คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียดกฎหมาย FASTER Act of 2021 ที่ผ่านรัฐสภาที่เป็น PDF ไฟล์) ซึ่งแต่ เดิมมี 8 กลุ่มเพิ่มงาไปด้วยเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. Milk

2. Eggs

3. Fish

4. Crustacean shellfish

5. Tree nuts (รวมถึงมะพร้าวด้วย คลิกดูรายละเอียด Tree nus เพิ่มเติม)

6. Peanuts

7. Wheat

8. Soybeans

9. Sesame (เพิ่มเข้ามาใหม่ตาม FASTER of 2021 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หลังจากกฎหมาย FASTER of 2021 ผ่านจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกาแล้ว ทำให้ผลิตอาหารทั้งที่ผลิตในอเมริกาและผู้ผลิตต่างประเทศที่ต้องส่งไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาต้องมีการทบทวนสาวนผสมและการจัดการสารก่อภูมิแพ้ของตัวเอง และที่สำคัญต้องมีการทบทวนการแสดงรายการสารก่อภูมิแพ้หากมีส่วนผสมของงา หรืออาจต้องมีการกำหนดมาตรการ Sanitation Preventive Controls หากสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายไม่มีส่วนผสมของงาแต่โรงงานมีการผลิตสินค้าชนิดอื่นที่มีส่วนผสมของงาอยู่ในโรงงาน  โดยหากมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือ Facilities ในการผลิตเดียวกันกับสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายยังสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีมีงา ทางโรงงานก็ต้องทบทวน Sanitation Preventive Controls ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food กันใหม่

       หากแต่ในกรณีที่มีส่วนผสมของงา ทางบริษัทผู้ผลิตก็ต้องจัดทำฉลากใหม่โดยแสดงสารก่อภูมิแพ้งาบนฉลากตามกฎหมายใหม่นี้ แน่นอนว่าในทางธุรกิจโรงงานที่ผลิตสินต้าและทำฉลากไปแล้วจำนวนหนึ่งก็คงต้องใช้ฉลากที่ผลิตแล้วต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่เมื่อทราบข้อกฎหมายนี้แล้วในการวางแผนสั่งผลิตฉลากสินค้า หรือในการกรณีที่ฉลากพิมพ์มากับบรรจุภัณฑ์การสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ในครั้งต่อไปก็ต้องมีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดฉลากให้สอดคล้องกับกฎหมาย FAST of 2010  ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2565 แต่ทาง U.S. FDA ก็ได้กระตุ้นให้โรงงานผลิตอาหารเริ่มปฏิบัติได้เลย ให้สามารถเริ่มระบุงาในรายการแสดงสารก่อภูมิแพ้บนฉลากแบบอาสาสมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้ โดยทาง U.S. FDA ก็ได้มีการร่าง Guidance ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของ U.F. FDA โดยตรงที่ คลิกดาวน์โหลดและอ่าน Guidance ที่เป็นไฟล์ PDF ของ Voluntary Disclosure of Sesame as an Allergen: Guidance for Industry

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบจากประเทศไทยในการดำเนินต่างๆตั้งแต่การจดทะเบียนโรงงานกับ U.S. FDA จนถึงการับการทวนสอบจาก FSVP Importer ตามระเบียบ Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP)ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด U.S. FDA และหน่วยงานอื่นๆในการส่งสินค้าอาหารออกไปจำหน่ายในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย คลิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรอกแบบฟอร์มของรับบริการของศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา (FODOPRO Assistance for Exporting Food to United States

Facebook Comments
error: Content is protected !!