fbpx
January 10, 2021 / by

หมอยง แจง ทำ”อาหารทะเล”ให้สุก กินได้ไร้”โควิด”

อาหารทะเลรับประทานได้ ถ้าทำให้สุก จะปลอดภัยจากการติดโรคแน่นอน

หมอยง หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ว่า

โควิด 19 อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ของอาหารทะเลในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานโดยตรงเลย ว่าอาหารทะเลหรืออาหารแช่แข็ง เป็นแหล่งระบาดของโรคโควิด 19 ถึงแม้จะมีการตรวจพบการปนเปื้อนในอาหารทะเลที่ประเทศจีน แต่ก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19อาหารทะเลรับประทานได้ ถ้าทำให้สุก จะปลอดภัยจากการติดโรคแน่นอนการจับต้องของดิบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล หรืออาหารเนื้อสัตว์อะไรก็ตาม ของที่ซื้อมาจากตลาด จะต้องหมั่นล้างมือ และดูแลเรื่องสุขอนามัย บริโภคอาหารที่สะอาด อาหารที่ทำจากโรงงาน ก็เช่นเดียวกัน สามารถรับประทานได้ ถ้านำมาทำให้สุกก่อน วิธีการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันดูแลเรื่องความสะอาด การจับต้องขอให้ล้างมือ ชีวิตจะต้องดำเนินต่อไป แบบมีความรู้ มากกว่าความเชื่อ โควิด 19 จะยังอยู่กับเราอีกนาน

https://www.facebook.com/yong.poovorawan/posts/5073772929331950
Facebook Comments
error: Content is protected !!