การอบรมภายในหมวดความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตรภายในกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) เช่น FSPCA Preventiev Controls for Human Food (สอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ) หลักสุตร FSPCA Preventive Controls for Human Food (สอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ) … Continue reading การอบรมภายในหมวดความปลอดภัยอาหาร