fbpx
October 8, 2017 / by

Q.C. กับ Q.A. ต่างกันอย่างไร

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/BMk2yzujsPw” title=”VDO สรุปความแตกต่าง Q.C. กับ Q.A.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

ดูรายชื่อ PCQI ที่ผ่านการอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food
สนใจอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food รับ Certificate จาก USA โปรดคลิ้ก
 
 
 
 
? ความแตกต่างของของ Q.C. และ Q.A.
 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีQ.C. และ Q.A. โดยภาระหน้าที่การทำงานของ Q.C. และ Q.A. นั้นแตกต่างกัน ตามแต่ละโรงงาน แต่ก็มีหลักสำคัญๆ ที่พอสรุปได้ดังนี้
 
 
 
 
1. การทำงานของ Q.C.นั้นจะเน้นเชิงเทคนิตและวิธีการปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อสินค้าและบริการในขณะที่ Q.A. นั้นจะเน้นการวางแผนการทำงานเชิงระบบเพื่อแสดงให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการ
 
 
 
2. Q.C. จะปฏิบัติงานตามสายการผลิต ในสายการผลิตเดียวอาจมี Q.C. ได้หลายคน แต่ Q.A จะปฏิบัติงานข้ามสายการผลิตได้ โดย Q.A. 1 คนอาจต้องรับผิดชอบหลายสารการผลิตได้
 
 
 
 
3. Q.C. เน้นที่ตัวสินต้าหรือบริการในขณะที่ Q.A. เน้นที่กระบวนการ
 
 
 
 
 
4. Q.C. จะต้องปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่หน้างานในขณะที่ Q.A. จำเป็นต้องมองและเข้าใจปัญหาเชิงระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาในระยะยาว
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การค้นหาตำหนิและของเสียในการบวนการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ Q.C. ต้องเผชิญ ในขณะที่ Q.A. ก็ต้องนำปัญหาของเสีย หรือการเกิดตำหนิต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผน ป้องกันไม่ไห้เกิดของเสีย หรือลดจำนวนการเกิดปัญหาต่างๆ ในระยะยาว
 
 
 
 
6. Q.C. ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบและตรวจสอบสินค้า (Testing) ในขณะที่ Q.A. ใช้วิธีการตรวจประเมินระบบการทำงาน (Auditing)
 
 
 
 
ใช่ว่า Q.A. จะต้องเก่งกว่า Q.C. หรือ Q.C. จะต้องเก่งกว่า Q.A. งานแต่ละแผนกก็อาศัยความสามารถและความถนัดกันคนละแบบ ต่างก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งทางลึกและทางกว้าง ทั้ง Q.C. และ Q.A. ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการ ผลการดำเนินงาน มีการพูดคุย อภิปรายทบทวนร่วมกันเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA
นอกจากนี้ต้องไม่ลืมการทำงานของฝ่ายผลิตเพราะฝ่ายผลิตคือผู้ที่ทำงานหน้าที่สร้างคุณภาพให้กับสินค้า ฝ่ายผลิตต้องผลิตตามขั้นตอนที่ทางฝ่าย R & D ได้ออกแบบการผลิตไว้ และ ฝ่าย Q.A. ได้ออกแบบการประกันคุณภาพไว้ การมี Q.C. จำนวนมากเพื่อเพื่อคอยตรวจสอบของเสีย คงไม่ได้ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น เพียงแต่ค้นพบของเสียมากขึ้นเท่านั้น การแก้ปัญหาระยะยาวคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องทำงานให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง ฝ่ายคิวซี ฝ่ายคิวเอ ฝ่ายผลิต รวมทั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ ต้องพูดคุยกัน…
 
?แต่หลายๆ หน่วยงานก็ยังจะยังคงประสบปัญหานการสื่อสาร ที่ข้อมูลปัญหาสำคัญๆหลายอย่างไม่ถูกสื่อสารถึงกัน ก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญจากศิลปการสื่อสารไม่ถูกต้องเลยไม่เข้าใจกัน หรือไม่เข้าใจกันเลยไม่ได้อยากสื่อสาร….การสื่อสารที่ดีจึงต้องเริ่มจากความเข้าใจกัน…
 
ดูรายชื่อ PCQI ที่ผ่านการอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food
http://www.foodpro.co.th/pcqi-list
สนใจอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food รับ Certificate จาก USA โปรดคลิ้ก
http://www.foodpro.co.th/pcqi

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Facebook Comments
error: Content is protected !!