fbpx
October 25, 2021 / by

รู้จักพลาสมา (Plasma) นวัตกรรมสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลาสมา (Plasma) นวัตกรรมสะอาด อีกทางเลือกที่ใช้ฆ่าเชื้อ ถนอมอาหาร นอกจากใช้ความร้อน รังสี สารเคมี หรืออื่นๆ ที่นิยมการทั่วไป พลาสมา (Plasma)ใช้ล้างผักผลไม้เพื่อลดยาฆ่าแมลง และสามารถเพิ่มไนโตรเจนลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำใช้แทนปุ๋ยได้ #ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พลาสมาคือสถานะที่ 4 ของสสาร จากสถานะของสสารได้แก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าช และพลาสมา การที่สสารเปลี่ยนสถานะนั้น สสารต้องได้รับพลังงานมาพอถึงจะเปลี่ยนสถานะได้ สำหรับพลาสมาเป็นการให้พลังงานกับก๊าซ และเกิดปฏิกิริยาไอออนไนซ์เซชั่นเป็นไอออน และอิเล็คตรอน เราเรียนสสารนี้ว่า “พลาสมา”

ของแข็ง (Solid) เมื่อได้รับความร้อนหรือพลังงาน จึงละลายเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว (Liquid) ของเหลวเมื่อได้รับความร้อน จะระเหยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นก๊าซ (Gas) และเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นมากเพียงพอ อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอม ทำให้ก๊าซแตกตัวกลายเป็นพลาสมา (Plasma) ซึ่งเป็นกลุ่มของประจุบวกและลบที่ลอยเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ทำให้พลาสมามีสภาพนำไฟฟ้า

พลาสมามี 2 ลักษณะ คือพลาสมาอุณหภูมิสูง และพลาสมาอุณหภูมิต่ำ แต่พลาสมาอุณหภูมิสูงนั้นเราจะเห็นในกระบวนตัด เชื่อมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ สำหรับพลาสมาอุณหภูมิต่ำ นักวิจัยค้นพบว่ามีคุณสมบัติสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรได้ ได้แก่ ใช้ในการฆ่าเชื้อ การถนอมอาหาร ใช้ล้างผักผลไม้เพื่อลดยาฆ่าแมลง และสามารถเพิ่มไนโตรเจนลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำใช้แทนปุ๋ยได้อีกด้วย


หลักการของพลาสมา เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ที่ทำให้น้ำ (H2O) และอากาศ (N, O) แตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ (OH-, O-, O∙, H2O2, No2-, No3- etc.) และสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับเซลล์แบคทีเรีย หรือทำพันธะกับยาฆ่าแมลงให้เปลี่ยนรูปแบบไป โดยใช้เพียงแค่น้ำและกระแสไฟในการทำงานเท่านั้น


ขอขอบคุณคุณข้อมูลจาก ดร.ธนิษฐา รอยอินทรัตน์ เจ้าของผลงานวิทยานินธ์ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเห่งชาติ (วช) เรื่อง เครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาอุณหภูมิต่ำสำหรับยับยั้งเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร (Non – Thermal Plasma – Activated Water Machine for Inactivation of Food Borne Pathogens in Food Industry)” ซึ่งผลงานวิจัยนี้ยังได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติอีกด้วย ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ดร. ธนิษฐา รอยอินทรัตน์ ภาควิขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ผลงานดีๆจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่นำมาแชร์ผ่านทางแฟนเพจ FOODPRO สนใจเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์สาธารณะในการพัฒนาแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ติดต่อ info@foodpro.co.th
#นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร #FOODPRO4Society #Innovation4foodindusstry #FOODPRO_ACADEMY

Facebook Comments
error: Content is protected !!