fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

October 17, 2017 / by

ที่โรงงานเขาเม้าท์ Q.A. (สุดที่รัก) กันว่าอย่างไร

ชีวิต Q.A.           ฝ่ายผลิต:   เหนื่อยวะ !!! ทำงานทุกวันนี่ก็เยอะ จะทำกันไม่ทันอยู่ล่ะ จะเอาโน้นเอานี่ เยอะเกิ๊น !!! ตีความข้อกำหนดตามตัวหนังสือ ไม่เข้าใจจริง แล้วมาบอกให้เราเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่ โดยไม่เข้าใจบริบทธุรกิจของบริษัท เราก็ทำมา 10 ปี...
October 10, 2017 / by

อ้าวจบอุตสาหกรรมเกษตร !!! ไม่ได้จบฟู้ดเหรอ ?

อุตสาหกรรมเกษตรกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร บ่อยครั้งเหลือเกินที่บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตร ถูกตั้งคำถามจากฝ่ายบุคคลของบริษัทธุรกิจอาหาร ในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน หรือแม้กระทั้งคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร มักจะตั้งคำถามว่า “อุตสาหกรรมเกษตรคืออะไร”  ถามนักศึกษที่เรียน ถามบัณฑิตที่จบ หรือแม้กระทั้งนักเรียนมัธยมที่กำลังจะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาก็ตั้งคำถามบ่อยๆ ว่า อยากเรียนฟู้ดไซด์ แต่สถาบันที่อยากเข้าไม่มี มีแต่สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จะเรียนได้หรือเปล่า              ...
October 8, 2017 / by

Q.C. กับ Q.A. ต่างกันอย่างไร

VDO สรุปความแตกต่าง Q.C. กับ Q.A. ดูรายชื่อ PCQI ที่ผ่านการอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food https://www.foodpro.co.th/pcqi-list สนใจอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for...
October 3, 2017 / by

ตามติดมาตรฐาน ISO 22000 ฉบับใหม่ล่าสุด

  การทบทวนและประกาศใช้ ISO 22000 ฉบับใหม่ล่าสุด ตั้งแต่การประกาศใช้มาตรฐาน ISO 22000 เป็นครั้งแรกในปี 2005 ผู้ที่นำระบบมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ได้ประสบปัญหาท้ายทายด้านความปลอดภัยอาหารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดความปลอดภัยอาหารในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าอาหาร ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการทบทวนมาตรฐานดังกล่าว โดยปกติแล้ว ขั้นตอนปกติของมาตรฐาน ISO จะได้รับการพิจารณาทบทวนทุก 5 ปี เพื่อให้มาตรฐานเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการผลิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปตามยุคมัย การทบทวนมาตรฐานจะช่วยกันพิจารณา…

October 2, 2017 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

7  ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน สำรวจความถนัดตัวเอง เรื่องนี้สำคัญมาก เรียนมาเยอะมาก ๆ  หรือเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลย เพราะเป็นสาขาที่ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารการจัดการ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตอน มัธยมปลายก็มาเรียนอีกทีตอนปี 1 ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ แล้วก็มักจะเป็นวิชาปราบเซียนที่ทำให้หลาย ๆ คน...
July 25, 2017 / by

การอบรมภายใน PCQI หรือหลักสูตรอื่นๆหมวดความปลอดภัยอาหาร

                       การจัดอบรมภายใน :  หลักสูตร PCQI -FSPCA Preventive Controls for Human Food รับ…

July 20, 2017 / by

Tree Nuts สารก่อภูมิแพ้ตามกฎหมายอาหาร USA

สารก่อภูมิแพ้ 8 ชนิดที่ FDA สหรัฐอเมริกาประกาศให้เป็นสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งประกอบด้วย ถั่วลิสง (peanut) ถั่วเหลือง (soy) นม (milk) ไข่ (egg) ปลา (fish) สัตว์ทะเลน้ำเปลือกแข็ง (crustacean shelfish) นัทยืนต้น (tree nuts) ข้าวสาลี (wheat) สำหรับ Tree Nuts หรือนัทยืนต้น ตาม Section 201(qq)...
March 19, 2017 / by

แค่ HACCP ไม่พอเสียแล้ว เมื่อ Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหาร FSMA เข้ามาแทน

กฎหมาย FSMA เป็นการพลิกโฉมโครงสร้างการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารครั้งสำคัญในรอบ 70 ปี ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวจากการปรับปรุงกฎหมาย Food Safety Modernization Act : FSMA  อันนำไปสู่การการปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารจากต่างประเทศที่ส่งสินค้าอาหารไปจำหน่ายยังสหรัฐอเมริกา  แน่นอนว่าประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตส่งออกอาหารไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวกับกฏหมายฉบับนี้เช่นกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบตามกฎหมายใหม่นี้โดยเฉพาะระเบียบ Preventive Controls for Human Food...
March 18, 2017 / by

PCQI คือใคร ทำไมอุตสาหกรรมอาหารต้องมี PCQI

จาก HACCP Plan สู่ Food Safety Plan ถาม-ตอบ PCQI คือใคร มีหน้าที่อย่างไรในอุตสหาหกรรมอาหาร ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ Current Good Manufacturing, Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls...
March 10, 2017 / by

การบูรณาการความปลอดภัยอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การจัดอบรมภายในหลักสูตรเชิงบูรณาการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร In House Training for Integrating Food Safety and Productivity Management ด้วยบริบทของอุตสาหกรรมอาหารที่มักมีเรื่องความเสียงต่อคุณภาพในทุกข้นตอนการผลผลิต การมุ้งเน้นคุณภาพดก็ส่งต่อต้นทุนผลิตและราคาขายที่สูงขึ้น ทำให้คูแข่งมีโอกาสเข้าูตลาด การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางเพิ่มผลผลิตในการดำเนินงาน ก็ต้องคำถึงถึงความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายจากความปลอดภัยอาหาร และคุณภาพสิ้น ในทางปฏิบัติ กิจกรรมโครงการลดค่าใช้จ่าย กิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิต ต้องพิจารณาดำเนินการที่เหมาะทั้งความสมารถในการลด่าใช้จ่ายแลมาตรการการควบคุมเกี่ยวกับความอดภัยอาหาร…

1 2 3 4

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!