fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 4, 2020 / by

ยังไม่พบ COVID-19 ในอาหาร” เจริญได้ในคนหรือสัตว์

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของประเทศไอร์แลนด์ Food Safety Authority of Ireland  ได้ชี้แจงกรณีว่า ขณะนี้ยังไม่พบ COVID-19 หรือ CORONAVIRUS ในอาหาร เพราะว่า CORONAVIRUS ต้องอาศัยโฮส เป็นอยู่อาศัยที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นคน และสัตว์ ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร Coronaviruses ต้องอาศัย host ซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร…

March 3, 2020 / by

สรุปสั้น ๆ 4 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เริ่มจากยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร รับใบอนญาตการผลิต และ ยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ คือ 4 ขั้นตอน ที่บังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้า 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 1….

March 3, 2020 / by

อก.มอ.เอาจริง เชิญ Food Innopolis ซีพีเอฟ และเครือเบทาโกร ร่วมเสวนาพัฒนาหลักสูตรแนว OBE

การรับบัณฑิต อก. เข้าทำงาน จะทำเหมือนกันโทรสั่ง Pizza ไม่ได้ ภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย การผลิตสินค้าที่ดีอยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ดี ทำนองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตของมารับใช้สังคม ประชาคมทั้งหลายต้องช่วยกัน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างที่ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน การับบัณฑิตมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานของภาคเอกชนนั้น ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย…

March 2, 2020 / by

อุตสาหกรรมเกษตร ? หรืออุตสาหกรรมอาหาร จะชื่อไหนดี?

อุตสาหกรรมเกษตร หรือ อุตสาหกรรมอาหาร ชื่ออะไรดี ชื่อนั้นสำคัญไฉน อุตสาหกรรมเกษตร เป็นคำที่มีความหมายดีมาก เพราะขยายขอบแขตการศึกษาและการพัฒนาเชื่อมโยงกันใน Agricultural & Food Supply Chain ได้เป็นอย่างดี ชื่ออุตสาหกรรมเกษตรใช้เป็นชื่อหน่วยงานภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2519 และใช้เป็นชื่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี…

February 28, 2020 / by

มารู้จัก คณะอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทย

ฟังไม่ผิด คณะอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ใช่คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลายๆ สถาบันการศึกษาได้ใช้คำว่าอุตสาหกรรมเกษตรกันมานาน และเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีความสงสัยจากบุคลากรในภาคอุธุรกิจอตสาหกรรมและที่สำคัญนักเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ยังมีความเข้าใจสับสน ที่ไม่รู้ว่าว่าอุตสาหกรรมเกษตรคืออะไร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล ถือเป็นคณะอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนชื่อมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งปัจจุบันมี รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม เป็นคณบดี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยพันธกิจต่าง…

February 27, 2020 / by

ปลาดิบ เนื้อสดเลี่ยงรับประทานไปก่อน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความเตือนผ่านทางเฟชบุ๊๊ค เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แนะนำเลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ช่วงนี้ ไปก่อน โดยได้อธิบายว่ากรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คนที่ชอบกินอาหารจำพวกปลาดิบ ซาชิมิ เนื้อสดทั้งหลาย หลีกเลี่ยงการกินอาหารแบบนี้ไปก่อน เพราะเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ทนความร้อน และสามารถทำลายด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70…

February 24, 2020 / by

จากจิ้งหรีดทอด สู่ขนมปังโปรตีนสูง

จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนสูง สหภาพยุโรปยอมรับเป็นอาหารใหม่ในระเบียบ Novel Food จิ้งหรีดนั้นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ และมีสัดส่วนที่สูงกว่า เนื้อสัตว์ อื่นๆ หลายชนิด เมื่อเปรียบเทียบ % โปรตีนต่อน้ำหนัก 100 กรัม (จิ้งหรีดมีโปรตีนถึง 68%  เนื้อแดดเดียว 43% อกไก่ 31% เนื้อเชอร์ลอย 29%)…

January 13, 2020 / by

อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เมษายน – พฤษภาคม 63 จัสมินซีตี้ สุขุมวิท 23

เสียงจากผู้เข้าอบรม FSVP  . สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซีตี้ สุขุมวิท 23  BTS อโศก MRT สุขุมวิท อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เมษายน - พฤษภาคม 2563  เลื่อนลงดูรายละเอียด...
January 6, 2020 / by

จากแป้งดิบคุกกี้/พิชซ่าใน่ต่างแดนสู้แป้งดิบโรตีในไทย

เกิดอะไรขึ้นกับการแสวงหาการรับประทานของแปลกแบบสุดขอบของวัยรุ่นไทย เมื่อกระแสอยากลองแป้งดิบโรตี ที่จริงในต่างประเทศมีการบริโภคคุกกี้แป้งดิบ หรือพิชซ่าแป้งดิบกันมาแล้ว จนองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S FDA เคยประกาศเตือยถึงความไม่ปลอดภัย ของการบริโภค ที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังกล่าว นอกจากแป้งดิบที่ร่างกายมนุษย์จะย่อยไม่ได้จนทำให้เกิดอาการท้องเฟ้อได้แล้ว ก็อาจมีเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ E. Coli และ Salmonella ได้ง่าย กลับมาดูในบ้านเรา จากข่าววัยรุ่นไปขอซื้อแป้งโรตีดิบราดนมข้นหวาน แม้ว่าทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ได้ออกประกาศเตือนถึงอันตราย…

November 24, 2019 / by

เด็กฟู้ด ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

งานโลจิสติกส์ งานขาย งานจัดซื้อ งานพัฒนาประสิทธิภาพ คุณว่าคนจบฟู้ดทำได้หรือไม่ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแผนกที่คนจบฟู้ดไปทำงานก็จะวงเวียนอยู่ที่ R&D, QC, QA, Production ซึ่งเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นในฐานะมือปืนรับจ้าง หากอายุเกิน 40 แล้วก็เหนื่อนอยู่หากจะย้ายไปเริ่มต้นในสายงานอื่น แต่ก็มีคนจบฟู้ดอีกบางส่วนทีไม่ได้ทำในแผนกต่างๆข้างต้น ไม่ใช่ว่าแผนกเหล่านั้นจะไม่ดี ก็เป็นแผนกที่ดีที่ได้ทำงานตรงกับสายงานทีจบมานั่นแหละ แต่ด้วยบุคลิกภาพ และความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกัน และโลกการทำงานที่เน้นการทำงานหลายทักษะในปัจจุบัน คนจบฟู้ดบางคนที่มีความมั่นใจว่าสามารถทำงานท้าทายได้แม้บางเรื่องจะไม่ได้เรียนมาโดยตรง ก็เลยออกไปผาดโผนโจนทะยานในโลกภายนอกวงการที่คนสายฟู้ดส่สนใหญ่ทำกัน…

1 2 3 4 6

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!