fbpx
May 29, 2019 / by

ตัวอย่างลูกค้า

FOODPRO ACADEMY ให้บริการฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา บริการวิจัย ทางด้านนวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการจัดการ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร FOODPRO ACADEMY ขอขอบคุณ ลูกค้า บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เราจะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศไทย

Facebook Comments
error: Content is protected !!