fbpx
May 23, 2019 / by

บัณฑิตนักพัฒนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จาก ม.มหาสารคาม

https://youtu.be/aLsGZ0NnrrM

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

การพัฒนาบัณฑิตให้ผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ได้นั้นถือว่า คงจะเป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามบทพิสูจน์ของบัณฑิตที่จบมาแล้ว และเข้าสู่แวดวงวิชาชีพและมีโอกาสได้ทำงานแล้ว เราถึงจะรู้ว่า สถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

คุณฐิติพงศ์ เอกจีน บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหาร ผลผลิตที่น่าภูมิใจจากรั้ว ม.มหาสารคาม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้นำความรู้ ทักษะ ความสามารถมาใช้ในวิชาอาชีพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เป็นบัณฑิตนักพัฒนารุ่นใหม่ ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหารไทย พลิกสินค้าพื้นบ้านไทยสู่ตลาดโลก ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา เป็นนักวิชาการ เป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และที่สำคัญเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตปลาร้าไทยให้ได้มาตรฐานที่สามารถจำหน่ายได้ในตลาดต่างประเทศ

ขอขอบคุณ คุณฐิติพงศ์ เอกจีน ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ เสนอมุมมองที่สำคัญต่อสถาบันศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร และน้องๆ ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีมงาน FOODPRO ACADEMY ขอขอบคุณ คุณฐิติพงศ์ เอกจีน ที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ เแชร์ข้อมูล ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.techno.msu.ac.th/

Facebook Comments

error: Content is protected !!