fbpx
February 24, 2020 / by

จากจิ้งหรีดทอด สู่ขนมปังโปรตีนสูง

จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนสูง สหภาพยุโรปยอมรับเป็นอาหารใหม่ในระเบียบ Novel Food

จิ้งหรีดนั้นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ และมีสัดส่วนที่สูงกว่า เนื้อสัตว์ อื่นๆ หลายชนิด เมื่อเปรียบเทียบ % โปรตีนต่อน้ำหนัก 100 กรัม (จิ้งหรีดมีโปรตีนถึง 68%  เนื้อแดดเดียว 43% อกไก่ 31% เนื้อเชอร์ลอย 29%) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแคลเซียม และธาตุเหล็ก

Roberts Bakery ในเมือง Norwich ประเทศอังกฤษถือเป็นผู้ผลิตขนมปังรายแรกของประเทศอังกฤษที่ผลิตขนมปังมีส่วนผสมของจิ้งหรีด ซึ่งรับจิ้งหรีดมาจาก Eat Grub บริษัทชั้นนำของอังกฤษที่รู้จักกันในฐานะผู้นำในการนำแมลงมาเป็นอาหาร

โดยขนมปังหนึ่งก้อนจะมีส่วนผสมของจิ้งหรีด 336 ตัว ซึ่งเป็นจิ้งหรีดที่ผ่านการอบ บด และผสมเข้ากับเนื้อแป้งแล้วนำไปอบ ได้เป็นขนมปังที่มีรสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง

นอกจากขนมปังแล้วยังมีการนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น cricket protien bar

Cricket Protein Bar

จิ้งหรีด คืออาหารอนาคตของโลก ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และนั่นหมายถึงโอกาสในการทำเงินมหาศาลของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วย Novel Food หรือ สถานะอาหารใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอาหารปัจจุบัน ซึ่งกฎระเบียบนี้ให้การยอมรับอาหารพื้นบ้านนอกสหภาพยุโรปอย่างเช่นแมลงด้วย

Facebook Comments
error: Content is protected !!