ติดต่อเรา :

บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด /บริษัท ฟู้ด โปรเวอริฟิเคชั้นส์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ติดต่องานอบรม บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  โทรศัพท์ 02-0162821

ติดต่องานจดทะเบียน งานตรวจประเมิน งานทวนสอบ บริษัท ฟู้ด โปรเวอริฟิเคชั้นส์ จำกัด โทรศัพท์ 020162802

อีเมลล์:
ฝ่ายบริการลูกค้าและข้อมูลทั่วไป                  : info@foofpro.co.th
ฝ่ายเทคนิค                                               : office@foodpro.co.th
ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                 : billing@foodpro.co.th
ฝ่ายบริการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร         : office@jobfoods.com
Line ID : foodpro

Contact us :

Food Professional Co., Ltd.
No. 1 Empire Tower, 47th Floor Unit 4703, South-Sathorn Road
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Phone +668-142-859-99
E-mail:
Customer Service & General Information: info@foofpro.co.th
Technical support                                    : office@foodpro.co.th
Accounting & Finance                               billing@foodpro.co.th
Recruitment and Selection                        office@jobfoods.com
Line ID : foodpro