fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

October 12, 2020 / by

โลจิสติกส์และการผลิตเพื่อส่งออกอาหารไป USA ตาม FSMA อบรมฟรี 1 พ.ย. 63

รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น กรอบแบบฟอร์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน จากการพลิกโฉมการจัดการความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ภายใต้ระเบียบ Preventive Controls for Human Food , Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)…

October 5, 2020 / by

ผู้ส่งออกอเมริกาอย่าลืมขอเลข DUNS-ต่อทะเบียนโรงงาน ภายในสิ้นปี 63

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเลข FDA ภายใต้กฎหมายการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ Bioterrorism Act ในระบบ Food Facility Registration Module (FFRM) เตรียมต่ออายุการจดทะเบียนสถานประกอบการรอบ 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 พื่อคงสถานะการรับรองทะเบียนสถานประกอบการ…

July 20, 2017 / by

Tree Nuts สารก่อภูมิแพ้ตามกฎหมายอาหาร USA

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”rotateInUpLeft”]สารก่อภูมิแพ้ 8 ชนิดที่ FDA สหรัฐอเมริกาประกาศให้เป็นสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งประกอบด้วย ถั่วลิสง (peanut) ถั่วเหลือง (soy) นม (milk) ไข่ (egg) ปลา (fish) สัตว์ทะเลน้ำเปลือกแข็ง (crustacean shelfish) นัทยืนต้น (tree nuts) ข้าวสาลี (wheat) สำหรับ Tree Nuts หรือนัทยืนต้น ตาม Section…

error: Content is protected !!