fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

June 26, 2024 / by

อบรม Basic Food Science and Food Safety for Non-Food Science 13 ก.ค. 67

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของวัตถดิบที่นำมาผลิตสินค้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าใจหลักการพื้นฐานของการแปรรูป และการดำเนินงานในโซ่อุปทานอาหาร (Food Supply Chain ) เข้าใจการวัดคุณภาพและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร และแนวทางการกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอาหาร แต่ยังไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อาหาร หรือผู้ที่ต้องการอบรมหลักสูตร FSPCA Prevntive Controls for Human Food แต่ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและความปลอดภัยอาหาร  หลักสูตร Basic Food…

April 20, 2024 / by

อบรม PCQI ตาม FSMA: FSPCA Preventive Controls for Human Food 24-26 ก.ค. 67 Online (ZOOM)

      ตัวอย่าง Certifcate Brochure- FSPCA Preventive Controls for Human Food July 24-26 2024 Online  

April 16, 2024 / by

อบรม PCQI ตาม FSMA: FSPCA Preventive Controls for Human Food 31 ก.ค. – 2 ส.ค 67 จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

                      ตัวอย่าง Certifcate Brochure- FSPCA Preventive Controls for Human Food July 31-Aug…

April 16, 2024 / by

อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)24-25 สิงหาคม 67 Online(ZOOM)

 

June 13, 2022 / by

อบรมฟรี Undetstading The “Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)”

   

October 21, 2021 / by

Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) July 2-3, 2022

 

October 21, 2021 / by

อบรม PCQI ตาม FSMA : FSPCA Preventive Controls for Human Food (Sunday 11, 18 & 25 Sep 2022)

      โปรดเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อกรอข้อมูลลงกรอกลงทะเบียนเข้าอบรม     เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้   หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Foo Safety Preventive Controls Alliance…

May 23, 2019 / by

บัณฑิตนักพัฒนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จาก ม.มหาสารคาม

[vc_row][vc_column][vc_column_text] การพัฒนาบัณฑิตให้ผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ได้นั้นถือว่า คงจะเป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามบทพิสูจน์ของบัณฑิตที่จบมาแล้ว และเข้าสู่แวดวงวิชาชีพและมีโอกาสได้ทำงานแล้ว เราถึงจะรู้ว่า สถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ คุณฐิติพงศ์ เอกจีน บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหาร ผลผลิตที่น่าภูมิใจจากรั้ว ม.มหาสารคาม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้นำความรู้ ทักษะ ความสามารถมาใช้ในวิชาอาชีพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เป็นบัณฑิตนักพัฒนารุ่นใหม่ ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหารไทย พลิกสินค้าพื้นบ้านไทยสู่ตลาดโลก…

May 22, 2019 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [vc_row][vc_column][vc_column_text] สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน ๆ ก็ต้องการบัณฑิตที่พร้อมทำงาน ในหลักสูตรนี้มีการเน้นพัฒนานักศึกษาให้ฝึกคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาทักษะบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21…

May 20, 2019 / by

ร่วมงานกับเรา

[vc_row][vc_column][vc_column_text] FOODPRO ACADEMY รับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน        

1 2
error: Content is protected !!