fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

July 1, 2018 / by

แนะนำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

               ปฏิบัติงานและเรียนรู้ในอุตสาหกรรม 1 ปี เรียนในมหาวิทยาลัย 3 ปี           บัณฑิตพันธุ์ใหม่บัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย วท.บ. สาขาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เราอาจตอบได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาที่เราพัฒนาขึ้นทำงานได้หลายอย่าง...

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!