fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 16, 2020 / by

เลื่อนสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ออกไปก่อน

ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คงต้อง เตรียมปรับแผนเมื่อต้องเลื่อนสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ออกไปก่อน ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีพนักงงานจำนวนมากที่มา จากต่างจังหวัด และต่างก็หวังจะได้กลับบ้านไปฉลองสงกรานต์กับครอบครัวปีละ 1 ครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่เมื่อต้องเลื่อนสงกรานต์ออกไปเนื่องมาจากความจำเป็นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด และผลกระทบจาก COVID-19 ก็คงต้องปรับแผนงานกันพอสมควร เลื่อนสงกรานต์ ปิดมหาวิทยาลัย ร.ร. (รวมอินเตอร์) สถานกวดวิชา…

March 13, 2020 / by

U.S. FDA ชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ เพราะ COVID-19

COVID-19 ทำให้ U.S. FDA จะชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ ต่างประเทศ ช่วง เม.ย. 63 FDA ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า U.S. FDA จะชะลอการเข้าตรวจโรงงานผลิตอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ในต่างประเทศช่วงเมษายน 2563…

March 9, 2020 / by

ไม่ใช่ห้ามผลิต ให้เจลแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง เพราะหวังให้ผลิตเข้มข้นไม่น้อยกว่า70% ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาต

พาดหัวข่าวไม่ชัดอาจทำเอาหลายคนเข้าใจผิดว่า ห้ามผลิดเจลแอลกอฮอล์ ทั้งๆ ที่ ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลที่มีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ฆ่าเชื้อได้ ลดขั้นตอนขออนุญาตเพราะเปลี่ยนจากเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องสำอาง ด การแข่งขันการด้วยเวลาการนำเสนอข่าว และพื้นที่จำกัดของการเขียนหัวข้อข่าวที่เน้นให้เห็นข้อความตัวโตๆ และน่าสนใจ อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ กระทวงสาธารณสุขออกมาตรการโดยเร่งด่วนห้ามผลิต นำเข้า หรือขายแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร ในท้องตลาด เพื่อหวังให้ผลิตแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70%…

March 9, 2020 / by

“ซีพี” ชนะประมูลซื้อกิจการ “เทสโก้” (Tesco)

ผู้ถือหุ้นใหม่ประกอบด้วยกลุ่ม CPALL กลุ่มซีพี ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง ในขณะที่หลายๆ คนกำลังสาละวนกับเรื่องไวรัส Covid-19 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีการประมูลกิจการ “เทสโก้” (Tesco) ในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ทราบผลการประมูลแล้วว่า “กลุ่มซีพี” เป็นผู้ชนะการประมูล มูลค่าการประมูลมีมุลค่าถึง 3.38 แสนล้านบาท ทั้งนี้กลุ่ม CPALL ถือ 40% กลุ่มซีพีถือ…

March 9, 2020 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

ก่อนเข้าสัมภาษณ์เราต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเอง รู้จักองค์กร รู้จักวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง แนะนำตัวให้เป็น ทำความเข้าใจกับบริบทของงานที่สมัคร นำเสนอผลงานกิจกรรมหรือการศึกษาอบรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองและงานที่จะสมัคร และอย่าลืมถามคำถามเมื่่อเขาเปิดโอกาสให้ถาม

March 8, 2020 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

เน้นการฝึกประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาทักษะแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ ที่ทำให้มั่นใจว่าจบไปแล้วทำงานได้จริง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน…

March 7, 2020 / by

นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน

เชื้อ Coronavirus หรือ COVID-19 จากผู้ป่วยสามารถปนเปื้อนไปยังห้องนอน ห้องน้ำได้ รายงานจาก straitstimes (AFP) นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน Straitstimes (AFP) ได้รายข่าว โดยอ้างผลงานวิจัยจากสิงคโปร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร the Journal of the American Medical…

March 4, 2020 / by

ยังไม่พบ COVID-19 ในอาหาร” เจริญได้ในคนหรือสัตว์

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของประเทศไอร์แลนด์ Food Safety Authority of Ireland  ได้ชี้แจงกรณีว่า ขณะนี้ยังไม่พบ COVID-19 หรือ CORONAVIRUS ในอาหาร เพราะว่า CORONAVIRUS ต้องอาศัยโฮส เป็นอยู่อาศัยที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นคน และสัตว์ ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร Coronaviruses ต้องอาศัย host ซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร…

March 3, 2020 / by

สรุปสั้น ๆ 4 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เริ่มจากยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร รับใบอนญาตการผลิต และ ยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ คือ 4 ขั้นตอน ที่บังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้า 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 1….

March 3, 2020 / by

อก.มอ.เอาจริง เชิญ Food Innopolis ซีพีเอฟ และเครือเบทาโกร ร่วมเสวนาพัฒนาหลักสูตรแนว OBE

การรับบัณฑิต อก. เข้าทำงาน จะทำเหมือนกันโทรสั่ง Pizza ไม่ได้ ภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย การผลิตสินค้าที่ดีอยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ดี ทำนองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตของมารับใช้สังคม ประชาคมทั้งหลายต้องช่วยกัน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างที่ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน การับบัณฑิตมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานของภาคเอกชนนั้น ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย…

1 2 3 4 7

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!