อบรม FSPCA Preventive Controls for Animal Food 7 – 9 ก.พ. 67 ออนไลน์​ Live ZOOM

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Foo Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US … Continue reading อบรม FSPCA Preventive Controls for Animal Food 7 – 9 ก.พ. 67 ออนไลน์​ Live ZOOM